Visie

Evangeliestek: een samenwerking tussen HJW en LCJ. Deze organisaties willen een handvat bieden voor leidinggevenden die met kinderen werken in en buiten de kerk waarbij het Woord van God centraal staat. We laten ons leiden door wat de Heere God in Zijn Woord, de Bijbel, tot ons te zeggen heeft. We doen ons werk met het verlangen dat kinderen en jongeren tot bekering en geloof in de Heere Jezus Christus komen en een persoonlijke relatie met Hem krijgen. 

Het is onze wens dat Gods Koninkrijk uitgebreid mag worden onder kinderen en jongeren en dat ze hun plek in de kerkelijke gemeente mogen in nemen. We zien dat er in deze tijd in de kerk veel aandacht is voor het werk onder jongeren. Onder de doelgroep jongeren zit een doelgroep, die we niet mogen vergeten: de kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.

Een belangrijk speerpunt van de samenwerking is dat het HJW en het LCJ gezamenlijk een Bijbelse visie formuleren op de relatie tussen het kind en geloof en de plaats van het kind in de gemeente en in de eredienst. Op basis van deze visie wordt Bijbelgetrouw kinder(evangelisatie)materiaal ontwikkeld. Daarnaast wordt materiaal gemaakt voor het toerusten en trainen van kinderwerkers binnen de gemeenten. De focus van de projecten ligt bij kinderen, zowel binnen als buiten de kerk. 

De kindertijd is de beste tijd van je leven om tot geloof te komen; een kind dat de Heere leert kennen, heeft (menselijkerwijs gesproken) nog een heel leven voor zich om voor de Heere te leven. Daarnaast ligt onze focus in het materiaal bij het aanspreken van het gelovige en het niet-gelovige kind. In de toepassing van de boodschap is het belangrijk om niet alleen de ongelovige kinderen aan te spreken, maar ook de gelovige kinderen.

In dit document kunt u de uitgangspunten van Evangeliestek lezen. 

Ons samenwerkingsproject omvat de volgende doelstellingen:

1. Het formuleren van een gezamenlijke, Bijbels betrouwbare visie op kind en geloof en de plaats van het kind in de gemeente/eredienst .

2. Het herzien en ontwikkelen van een breed aanbod aan Bijbelgetrouw kinder- en - evangelisatiemateriaal voor de doelgroep van 0-4, 4-12 en 12-14 jaar (SV - HSV). Dat moet gebeuren in een pedagogisch en didactische verantwoorde leerlijn.

3. Het ontwikkelen en beschikbaar maken van toerusting voor kinderwerkers om het materiaal op Bijbelgetrouwe wijze uit te voeren binnen en buiten de kerk.

Met bovenstaande doelen willen we o.a. de volgende concrete producten realiseren:

- Themamappen VakantieBijbelWeekmateriaal in SV- en HSV-variant

- 5 jaar cyclus aan materiaal voor kinderclubs

- Leerlijn kinder(evangelisatie)werk

- Toerustingsaanbod kinderwerkers

- Handreiking Kind en geloof / Kind en eredienst

- Crèchemethode