Materiaal

Uitgave boek 'Kinderen voor de Koning'

Een Bijbelse handreiking voor verdere bezinning op het geloofwaardig opvoeden van kinderen. Dat biedt het boek ‘Kinderen voor de Koning’ aan ouders, kinderwerkers, leerkrachten en alle andere mensen met een hart voor kinderen. Welke plaats hebben kinderen in de Bijbel? Hoe sla je een brug van de Bijbel naar het ontwikkelingsniveau van je kind? Hoe leer je kinderen om zich te verwonderen? De auteurs, dr. M.J. Kater, drs. Sarina Brons-van der Wekken en dr. A.J. Kunz zoeken naar Bijbelse antwoorden op deze en andere vragen.

Bestel het boekje in de webshop

Uitgave boek 'Spreken over de Koning'

Spreken over de KoningIn het boekje worden handvatten en praktische tips gegeven voor allen die betrokken zijn op kinderen, bijvoorbeeld thuis, in de kerk of op school.

De kindertijd is de beste tijd om tot geloof te komen. Maar hoe kunnen we met onze kinderen spreken over de diepe waarheden van het christelijk geloof zonder die te versimpelen? Hoe weten we dat we niet over hun hoofd heen praten, maar hun hart bereiken? Kunnen we voorkomen dat kinderen het geloof ervaren als een woordenbrei die niets met het echte leven te maken heeft? Hoe deden opvoeders in de Bijbel dit?

Dit boek biedt ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten een praktische handreiking om met kinderen te zingen, bidden en spreken over God in taal die zij begrijpen.

Bestel het boekje in de webshop

Uitgave boek 'Woorden van de Koning'

De kindertijd is de beste tijd om tot geloof te komen. En in deze tijd staan opvoeders voor de geweldige taak om de woorden van God over te dragen aan hun kinderen. Maar hoe doen we dat? Hoe krijgen Bijbelse woorden als zonde en genade echt betekenis? De auteurs laten aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe we deze woorden uit kunnen leggen, zonder af te doen aan de diepe inhoud ervan. Opdat de woorden van de Koning niet alleen begrepen worden, maar onze kinderen beseffen dat het woorden van waarde zijn.

Ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten krijgen met dit boek een praktische handreiking voor verdere verwerking en bezinning.

 Bestel het boekje in de webshop

Uitgave boek 'Spreken over de Koning'

De kindertijd is de beste tijd om tot geloof te komen. Maar hoe ziet een leven met en voor de Heere Jezus er in een kinderleven concreet uit? Wat brengen we over als het gaat om (voortdurende) bekering en berouw en een leven in gemeenschap met de Heere Jezus? Hoe kan een kind vreemdeling zijn, op weg naar de heerlijke toekomst van de Heere Jezus?

Dit boek zoomt in op de bijzondere roeping van opvoeders om Bijbelse opvoedwaarden over te dragen en kinderen keuzes te leren maken die ingaan tegen het seculiere denken, ook wanneer ze daardoor alleen komen te staan. Er volgt een aparte bespreking van de zondag, die God ons geeft om ons en onze kinderen toe te rusten voor een leven voor de Koning. Leven voor de Koning is een praktische handreiking ter verdere verwerking en bezinning voor ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten op basisscholen.

 Bestel het boekje in de webshop