Diensten

Evangeliestek biedt u de mogelijkheid aan voor toerusting in uw gemeente.    

 -  Toerusting voor leidinggevenden en ambtsdragers: ondersteuning bij het evangelisatie- en kinderwerk.

 -   Toerusting voor kinderwerkers in verschillende vormen: lezingen, workshops en cursussen.

 -   Ook worden er regionale avonden georganiseerd. Wilt u meer informatie hierover? Meld u dan aan voor  onze nieuwsbrief!


Wanneer u een lezing, workshops of cursus in uw gemeente wilt organiseren kunt u contact opnemen via 
eblok@evangeliestek.nl 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

Kinderwerk

 • Kind en geloof
 • Kind in de gemeente
 • Kind in de eredienst
 • Orde en gezelligheid
 • Diversiteit en niveauverschillen

Evangelisatiewerk

 • Het opstarten van een VakantieBijbelWeek
 • Het organiseren van een Openluchtclub
 • Het inzetten van het materiaal
 • Het aanleren van Bijbelteksten
 • Hoe bereik ik ouders?
 • Contact maken met het niet-kerkelijke kind