Workshops

Tijdens het symposium worden naast de hooflezingen workshops gegeven. Er kan in twee workshopsronden gekozen worden uit veertien verschillende soorten workshops. In de keuze van de workshops is rekening gehouden met ouders, leidinggevenden, ambtsdragers en docenten.

1. Waardevol onderwijs in de kerk
Leidinggeven aan de inhoud van het kinderwerk

Workshopleider: prof. dr. M.J. Kater (hoogleraar praktische theologie aan de TUA)

Inhoud: Hoe geven we  leiding aan het kinderwerk binnen de gemeente? Hoe houden we als kerkenraad, als leidinggevenden of als ouders ‘grip’ op de inhoud van de vertellingen en de verwerkingen? Of is dit juist een heel verkeerde benadering? Hoe stimuleren we de focus op de kern van het Evangelie en hoe krijgen kernbegrippen een plek in het kinderwerk

 


 

2. Waardevolle relaties
Het verlenen van kinderpastoraat

Workshopleider: C.M. (Kees) Codee (jeugdouderling, lid hoofdbestuur Bond Hervormde Zondagsscholen)

Inhoud: Een relatie met kinderen opbouwen is van groot belang voor het verlenen van kinderpastoraat. Op welke manier deze relatie gelegd en onderhouden kan worden en hoe hier kinderpastoraat uit voortkomt, is het thema van deze workshop. We gaan met voorbeelden uit de praktijk aan de slag om te leren hoe we in onze eigen gemeente kunnen werken aan de relatie met kinderen.

3. Woorden en daden 
Voorleven van geloof

Workshopleider: W.A.J. (Hans) Jansen (directeur Prinses Beatrixschool Urk en bestuurslid HJW)

Inhoud: Niet alleen wat je zegt is belangrijk, ook wat je doet en hoe je het doet. In deze cultuur en maatschappij is dat nog niet zo makkelijk. Hoe geef je hier praktisch vorm aan en hoe kan je leven echt een illustratie zijn van Bijbelse kernbegrippen als liefde, genade, rechtvaardigheid, straf, geduld, geloof, hoop, vrede en gehoorzaamheid?

4. Waardevol leren en ontvangen (deze workshop zit vol!)
Eerbied en gezag in het kinderwerk

Workshopleiders:  A.S. (Steven) Middelkoop (interim senior jeugdwerkadviseur bij HHJO, programmamanager yona.nu en theologiestudent)

Inhoud: Hoe kunnen we kinderen vanuit de Bijbelse kern van zonde en genade wijzen op de noodzaak van eerbied, een luisterhouding, concentratie bij het bidden en zorg voor elkaar? Hoe kunnen we regels formuleren, overbrengen en handhaven? Wat doe je als een kind zich er echt niet aan houdt en bijv. niet wil luisteren naar een Bijbelvertelling? Wat is de verbinding voor de drieslag gezin, kerk en school. 

5. Waardevol toepassen (deze workshop zit vol!)
Het uitleggen van moeilijke Bijbelpassages

Workshopleider: L. (Laurens) Snoek (godsdienstdocent Christelijke Hogeschool Ede en schrijver Kinderbijbels 'Uw koninkrijk kome'.)

Inhoud: Een Bijbelvertelling kan gebeurtenissen of boodschappen bevatten die moeilijk te verwoorden zijn voor kinderen. Wat is een goede toepassing en hoe maak je die? Hoe trek je een in het Oude Testament een lijn naar de Heere Jezus en hoe ga je om met moeilijke Bijbelpassages?


6. Woorden van waarde inprenten (deze workshop zit vol!)
Bijbelkennis als bouwsteen

Workshopleider:  Ds. L. de Wit (predikant Hervormde gemeente Putten)

Inhoud: Bijbelkennis neemt af. Ook onder volwassenen. Maar juist kennis over God en de Bijbel kan tegenwicht bieden op de dingen uit de wereld die op de kinderen afkomen. Hoe belangrijk is feitenkennis? Hoe zorgen we ervoor dat feitenkennis niet op zichzelf blijft staan, maar een bouwsteen wordt voor het begrijpen van het Evangelie als de kern van de Bijbelse boodschap? 

Deze workshop is alleen 's avonds bij te wonen.

7. Woorden van waarde in het gebed
Kinderen leren bidden

Workshopleider: C.J.B. (Kees) Ritmeester (opleidingsmanager PABO Driestar hogeschool)

Inhoud: Bidden is spreken met God. Wat is het belangrijk als een kind dat al jong geleerd wordt. Als het nooit hoort bidden, zal het zelf ook moeilijk vinden om te bidden. In deze workshop worden handvatten gegeven om te bidden met een kind en het kind te leren bidden. Waar moet je op letten en wat bid je met een kind? Zijn er grenzen?

8. Woorden uit de media
Grip houden op de digitale media

Workshopleider: W. (Wim) van den Bosch (onderwijsadviseur Driestar onderwijsadvies op de thema’s mediawijsheid en leiderschap)

Inhoud: Via allerlei mediakanalen komt er veel op kinderen af. Al vroeg weten kinderen hoe een tablet of telefoon werkt. Hebben we altijd in de gaten wat kinderen kijken en wat er op ze af komt? Zien we in welke opzichten de boodschap van de media haaks staat op het Evangelie? Duik in de wereld van vloggers en andere mediakanalen. Hoe kunnen we kinderen hierin begeleiden en hoe houden we grip op deze dingen?


9. Waardevol feesten vieren
Inhoud geven aan de christelijke feestdagen met kinderen

 

Workshopleider: J.C. (Judith) van der Veer (projectmedewerker Evangeliestek)

Inhoud: Voor kinderen zijn feesten hoogtepunten in hun leven. Ze kijken er vol verwachting naar uit en beleven ze vaak intens. In onze cultuur worden vooral christelijke feesten – Kerst, Pasen, Pinksteren – vaak zonder duidelijke reden gevierd. Voor gelovige ouders bieden deze feesten juist een uitgelezen kans om inhoud te geven aan de geloofsopvoeding van kinderen. Om door te dringen tot de diepste reden waarom we met elkaar deze heilsfeiten herdenken en vieren.
In deze workshop word je geïnspireerd en aangemoedigd om de christelijke feestdagen samen met kinderen in je gezin, de klas of binnen de gemeente inhoudsvol te beleven. 


10. Woorden van waarde voor kinderen met problemen
Complexe situaties in het licht van het Evangelie

Workshopleider: J.M. (Jolanda) Spek (orthopedagoog Driestar educatief)

Inhoud: Steeds meer komen kinderen in aanraking met problemen. Bijvoorbeeld door scheidingen, psychische problemen, complexe gezinssituaties, overlijden e.d. Daarbij kunnen ze veel vragen hebben, ook over God. Hoe spreek je met hen over de kern van het Evangelie? Hoe zorg je er daarbij voor dat je oog hebt voor hun problemen en de strijd rond hun vertrouwen in God? Hoe heb je oog voor hun problemen?


11. Woorden van zonde en genade in het evangelisatiewerk
De kern voor niet-kerkelijke kinderen

Workshopleider: E.F. (Liesbeth) van Klinken (projectmedewerker Evangeliestek)

Inhoud: Hoe spreek je met niet-kerkelijke kinderen over zonde en genade? Je wilt de liefde van God overbrengen op de kinderen, maar de kinderen hebben Gods genade niet nodig als er geen reden voor die genade wordt gegeven. Hoe vertel je de kinderen over de zonde? Spreek je wel of niet met ze over de hel en Gods toorn? 


12. ​Woorden van waarde voor moslimkinderen
Kinderclub in multiculturele setting, hoe doe je dat?

Workshopleider: B.S. (Arda) Maasland (teamleider kinderclub ICF Apeldoorn)

Inhoud: Het Evangelie brengen aan moslimkinderen – wat een prachtige roeping! Maar hoe kom je in contact met hen en met hun ouders? Welke aanknopingspunten zijn er om vertrouwen te winnen en vast te houden? Welke verhalen geven we de kinderen mee, en in welke volgorde? Hoe vertellen we over de Heere Jezus? Bekijk hier het promofilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=oSKTZZnKd-8 


13. Woorden van waarde in beeld
Creatief aan de slag rondom kernwoorden uit de Bijbel

Workshopleider: D. (Dietie) Gommer 

Inhoud: In deze workshop gaan we creatief aan de slag met het thema van het symposium. Aan het einde gaat u naar huis met iets dat u kunt gebruiken in het uitleggen van kernwoorden uit de Bijbel aan kinderen. Op de club, thuis of op school. 


14. Waardevol Bijbellezen
In gesprek met kinderen over kernwoorden in de Bijbel

Let op: deze workshop is vol. Wel kunt u bij opmerkingen in het aanmeldformulier aangeven als u deze workshop graag wilt volgen. Dit in het geval dat er een plekje vrijkomt.

Workshopleider: N. (Nieske) Selles (boekenschrijfster, spreekster over geloofsopvoeding en pleegzorg)

Inhoud: Nieske Selles is hoofdredacteur van de HSV kinderbijbel die in het najaar van 2018 wordt uitgegeven. Tijdens deze workshop zal ze praktisch ingaan op de vraag: Hoe lees je met kinderen uit de Bijbel en hoe ga je daarover met hen in gesprek?

Welke kernwoorden zijn belangrijk en hoe leg je deze uit aan kinderen?

Deze workshop is alleen 's avonds bij te wonen.

Overige informatie workshops
We vragen u bij het aanmeldformulier om een eerste en tweede keuze te maken per workshopronde. We proberen u te plaatsen bij uw eerste keuze, echter kan het voorkomen dat u geplaatst wordt bij uw tweede keuze.