Relevante prodcuten

Bij het thema 'Kind en Geloof' zijn er al mooie uitgaven verschenen die kunnen helpen in de christelijke opvoeding van het kind.
Hieronder geven we een aantal (lees)tips.

Kinderen voor de Koning
Aan de hand van praktische voorbeelden zoeken de auteurs, dr. M.J. Kater, dr. A.J. Kunz en drs. Sarina Brons-van der Wekken, naar een Bijbelse eenheid in de christelijke opvoeding

De kindertijd is de beste tijd van je leven om tot geloof te komen. Ouders hebben de roeping én het voorrecht om hun kinderen van jongs af aan bij Jezus te brengen, met het verlangen dat ze Hem door genade leren kennen en volgen. Dat gebeurt niet alleen binnen het gezin. De héle kerkelijke gemeente is hierbij betrokken en ook op school leren kinderen omgaan met geloofsvragen. Aan de hand van praktische voorbeelden zoeken de auteurs naar een Bijbelse eenheid in de christelijke opvoeding. Ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten op basisscholen krijgen hier een gefundeerde handreiking voor verdere verwerking en bezinning.

www.evangeliestek.nl/webshop

Spreken over de Koning
In het boekje worden handvatten en praktische tips gegeven voor allen die betrokken zijn op kinderen, bijvoorbeeld thuis, in de kerk of op school. 
De kindertijd is de beste tijd om tot geloof te komen. Maar hoe kunnen we met onze kinderen spreken over de diepe waarheden van het christelijk geloof zonder die te versimpelen? Hoe weten we dat we niet over hun hoofd heen praten, maar hun hart bereiken? Kunnen we voorkomen dat kinderen het geloof ervaren als een woordenbrei die niets met het echte leven te maken heeft? Hoe deden opvoeders in de Bijbel dit?

Dit boek biedt ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten een praktische handreiking om met kinderen te zingen, bidden en spreken over God in taal die zij begrijpen.

www.evangeliestek.nl/webshop

Opvoedingsbron over bidden   

In Opvoedingsbron vindt u:

· Een pedagogisch artikel ‘Bidden moet je leren’ (voor ouders en andere opvoeders)

· Een bijbelstudie n.a.v. Psalm 81 (voor verenigingen en kringen)

· Zeven bijbelgezinsmomenten voor aan tafel rondom Daniël (voor gezinnen)

· Ervaringsverhalen van andere ouders en jongeren (voor alle opvoeders)

· Tips en verwijzingen voor verdere verdieping en/of een thema-avond in de eigen gemeente


http://www.hervormdezondagsscholen.nl/nieuws/gratis-digitaal-magazine-opvoedingsbron

Opvoedingsbron over 'In Balans'

Waarom zijn we tegenwoordig allemaal zo druk? Waarméé zijn we eigenlijk druk? Welke dingen vinden we zo belangrijk dat we onze agenda’s ermee laten vullen? Zomaar wat vragen die je bezig kunnen houden. Vaak is er een dag voorbij voordat je het weet. Wanneer je dan achterom kijkt, denk je weleens: waar ben ik nu druk mee geweest? Niet zelden bekruipt je dan een schuldgevoel – eigenlijk had ik…

https://www.hervormdezondagsscholen.nl/nieuws/in-balans 

Voor anker

Christelijke scholen verwijzen in hun statuten doorgaans naar de belijdenisgeschriften. Leraren worden geacht deze te onderschrijven. De vraag is echter hoe de belijdenisgeschriften in de dagelijkse praktijk van het onderwijs functioneren. In Voor Anker geeft dr. A.J. Kunz een uitleg van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), gericht op de beroepspraktijk van docenten in het christelijk onderwijs. Hierbij komt niet alleen de definitieve tekst van de belijdenis uit 1618/19 naar voren, maar maakt hij ook gebruik van de eerste editie uit 1561. Hierdoor komt de NGB op een verrassende manier tot klinken en niet alleen voor christelijke docenten. Het boek is geschikt voor iedereen die wil nadenken over leven bij de belijdenis in onze tijd.

https://webwinkel.driestar-educatief.nl/productlijst/voor-anker

ABC voor kinderen

Het project ABC van het geloof heeft als doelstelling om in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijke geloof en gereformeerde belijden aan kinderen door te geven. We hopen dat zij hierdoor de betekenis voor hun eigen leven gaan zien.

Elk kernwoord wordt op een vaste manier behandeld:

  1. Definitie: een korte omschrijving

  2. Een filmpje met uitleg van het kernwoord a.d.h.v. een geschiedenis uit de Bijbel

  3. Bijbelteksten en Heidelbergse Catechismus over het kernwoord

  4. Bijbelrooster voor zeven dagen (met voor iedere dag een vraag)

  5. Suggesties om te zingen

  6. Aanvullend kijkmateriaal

  7. Verwerkingsopdrachten

Zie meer: www.abcvoorkinderen.nl