Programma

Hieronder vindt u de tijden van het programma. Ook is het mogelijk om vanaf een ander tijdstip deel te nemen aan het symposium. Als dit op u van toepassing is, wilt u dan aangeven in het opmerkingsveld vanaf welke tijd u hoopt te komen?

15.00 - Inloop
15.30 - Opening Symposium door Dieneke Blok, projectleider Evangeliestek

15.45 - Opening en inleiding op het thema door prof. dr. M.J. Kater

16.00 - Lezing 1:  Woorden van waarde in de praktijk

Inhoud: ​​Hoe breng ik het Woord van God dicht bij het kinderhart als ik met hen spreek? Wat zijn de mogelijkheden en de grenzen van het spreken met kinderen over God en van het begrijpelijk maken van de Bijbelse boodschap in de taal van kinderen? Hoe verbind ik het ‘oude woord’ met de huidige taal? Hoe vertellen we kinderen de waarheid in een evenwichtige boodschap en hoe brengen we die?

Spreker: Nieske Selles-ten Brinke ((pleeg)moeder, boekenschrijfster voor ouders en kinderen over pleegzorg en geloofsopvoeding)


16.40 - Workshopronde 1
17.40 - Uitgebreide broodmaaltijd en soep
18.30 - Opening avondprogramma


18.45 - Lezing 2: Woorden van waarde – zonde en genade in het licht van de Dordtse Leerregels.                              

Inhoud: Het is 400 jaar geleden dat de Dordtse leerregels zijn opgesteld. Is het nog actueel? Hoe kunnen we het ‘goud’ wat toen ontstaan is gebruiken in deze tijd? Wat hebben zonde en genade daarmee te maken? Hoe brengen we in deze tijd en Bijbels Godsbeeld en mensbeeld. Wat is dat eigenlijk? 

Spreker: dr. A.J. Kunz (Docent godsdienst aan Driestar hogeschool. Daarvoor was hij predikant in verschillende Hervormde gemeenten). 

19.30 - Workshopronde 2
20.30 - Ontmoeting met koffie of thee