Informatie

Symposium Kind en Geloof - Woorden van waarde

Het hoogste Woord voor het kleinste kind.

Datum:

D.V. 28 september 2018

Tijdstip:

15:30 - 20:30 (inloop vanaf 15.00)

Locatie:

Driestar educatief - Gouda


Hoofdlezingen: 

  • Woorden van waarde in de praktijk

Inhoud: ​​Hoe breng ik het Woord van God dicht bij het kinderhart als ik met hen spreek? Wat zijn de mogelijkheden en de grenzen van het spreken met kinderen over God en van het begrijpelijk maken van de Bijbelse boodschap in de taal van kinderen? Hoe verbind ik het ‘oude woord’ met de huidige taal? Hoe vertellen we kinderen de waarheid in een evenwichtige boodschap en hoe brengen we die?

Spreker: Nieske Selles-ten Brinke ((pleeg)moeder, boekenschrijfster voor ouders en kinderen over pleegzorg en geloofsopvoeding)

 

 

  • Woorden van waarde – zonde en genade in het licht van de Dordtse Leerregels.                              

Inhoud: Het is 400 jaar geleden dat de Dordtse leerregels zijn opgesteld. Is het nog actueel? Hoe kunnen we het ‘goud’ wat toen ontstaan is gebruiken in deze tijd? Wat hebben zonde en genade daarmee te maken? Hoe brengen we in deze tijd en Bijbels Godsbeeld en mensbeeld. Wat is dat eigenlijk? 

Spreker: dr. A.J. Kunz (Docent godsdienst aan Driestar hogeschool. Daarvoor was hij predikant in verschillende Hervormde gemeenten). 

 

 

Het symposium is een samenwerking tussen Evangeliestek, Driestar hogeschool, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Bond Hervormde Zondagsscholen. We nodigen u van harte uit! 

Uitgave boek 'Woorden van de Koning'

Inhoudsvol opvoeden in gezin, kerk en op school

Als Evangeliestek werken we (in samenwerking met de Banier) aan een boekje over het thema ‘Kind en geloof’. De schrijvers zijn dr. M.J. Kater, dr. A.J. Kunz, Nieske Selles-ten Brinke, drs. Laurens Snoek en Steven Middelkoop. 

De kindertijd is de beste tijd om tot geloof te komen. En in die tijd staan opvoeders voor de geweldige taak om het Woord van God over te dragen aan hun kinderen. Maar hoe doen we dat? Hoe krijgen Bijbelse woorden als zonde en genade echt betekenis? De auteurs laten aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe we deze woorden uit kunnen leggen, zonder af te doen aan de diepe inhoud ervan. Opdat de woorden van de Koning niet alleen begrepen worden, maar onze kinderen beseffen dat het woorden van waarde zijn. Ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten krijgen met dit boek een praktische handreiking voor verdere verwerking en bezinning.

Dit boekje krijgt u gratis na deelname aan het symposium.

 

Tip: plaats een bericht in uw kerkblad!

  • Download hier de tekst die uw in uw kerkblad kunt plaatsen.
  • Download hier de flyer 

Bekijk hier de promo:

Meer informatie of een vraag?
Stel uw vraag aan Dieneke Blok (eblok@evangeliestek.nl/06-40959115)