Zoeken

(42 resultaten)

Zoeken

Algemene gegevens

Hier treft u de algemene gegevens van onze organisatie aan.

Missie en visie

Evangeliestek is een samenwerking tussen HJW en LCJ. Als samenwerkende organisaties willen wij een handvat bieden aan leidinggevenden die met …

Beleid

Evangeliestek wil met onder andere de volgende middelen aan haar doelstelling werken: - het beschikbaar stellen van Bijbels verantwoord materiaal …

Logo

Stek Stek staat voor Samenwerking voor Toerusting, Evangelisatie en Kinderwerk. Toerusting bieden wij u in de vorm van workshops in de gemeente, door …

Organisatie

Evangeliestek is een samenwerkingsverband tussen het Hervormd Jeugdwerk (HJW) en het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ). Naar aanleiding van een …

Team

Het Evangeliestek team bestaat uit een aantal mensen met een groot hart voor kinderen en evangelisatiewerk. Samen vervullen zij 1,30 fte. Zij zijn de …

Dieneke Blok

Projectleider
Kinderen brengen tot de Heere Jezus. Een belangrijke taak, omdat die zo levensveranderend kan zijn! Wat is het mooi om te zien dat mensen zich willen …

Jan Versteeg

Projectmedewerker
Meehelpen om ervoor te zorgen dat kinderen het Evangelie mogen horen is een dankbare taak. Iets wat we zorgvuldig en vanuit Zijn liefde mogen doen. …

Judith van der Veer

Kinderwerker
‘Laat de kinderen bij Mij komen…’ Deze uitnodigende woorden van de Heere Jezus bemoedigen én motiveren mij in het werk dat ik voor Evangeliestek mag …

Dietie Gommer

Creatief vormgever
Ben ik dan zo creatief? Ja, dat wel. Knutsel je dan heel de dag? Nee, dat niet. Creativiteit is voor mij niet het primair bezig zijn met beeldende …

Liesbeth van Klinken

Verhalenschrijfster
'Jezus, Uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart.' Dat motiveert mij voor mijn werk en geeft er inhoud aan. Niet alleen ik, maar de …