Evangeliestek online

Op deze site vindt u alle informatie rondom de projecten voor kinder(evangelisatie)werk. 
Evangeliestek is een initiatief van het Platform Hervormd Jeugdwerk (HJW)) en de Stichting Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ).

Opbouw
De website is nog in opbouw. De meest relevante informatie over de projecten waar nu aan wordt gewerkt is te vinden op deze website. Bij het vorderen van andere projecten zal de website steeds meer aangevuld  worden.

Wegwijs
Op de website kunt u kiezen uit toerusting, kinderwerk, evangelisatie en materiaal. Elk onderdeel is in drie portals verdeeld: materiaal, diensten en mediastek.

Bij materiaal kunt u vinden wat er aan materiaal geleverd gaat worden.
Bij diensten vindt u wat er geleverd wordt aan toerusting: lezingen, workshops en cursussen.
Bij mediastek zijn filmpjes en (nieuws)artikelen  te vinden die betrekking hebben op evangelisatie en kinderwerk.

VakantieBijbelWeek-materiaal
D.V. eind maart 2015 wordt er VakantieBijbelWeek-materiaal uitgegeven. In het materiaal zijn de bijbellessen van een bestaande IKEG-handleiding opgenomen. Alles wat er nodig is voor een VakantieBijbelWeek wordt er bijgevoegd. Hier wordt hard aan gewerkt. Het materiaal zal in twee versies uitkomen: in de Statenvertaling en in de Herziene Statenvertaling.  Het materiaal wordt uitgegeven vanuit een pedagogisch-didactische, Bijbels verantwoorde leerlijn.

Voor meer informatie over de projecten: houd de website in de gaten!

  • 27-11-2014