Symposium Kind en Geloof

Symposium ‘Van hart tot hart’ – Het brengen van Gods Woord bij het kinderhart door luisteren, spreken, zingen en bidden’

Voor alle ouders, ambtsdragers, leidinggevenden en leerkrachten die betrokken zijn op kinderen organiseert Evangeliestek een tweede symposium rondom het thema ‘Kind en geloof’. Dit symposium wordt mede ondersteund door Driestar hogeschool, Bond van de Hervormde Zondagsscholen en de Theologische Universiteit Apeldoorn.
Wiebelende kinderen, dwalende blikken, hier en daar een zucht… Je wilt zoveel vertellen, maar wat is het moeilijk om het niveau van het kind te pakken en zijn hart echt te bereiken met de hoogten en diepten van het christelijke geloof.

Hoe breng je Gods Woord dicht bij het kinderhart? Hoe leer je een kind wat bidden is en hoe het dat zelf mag doen? Welke liederen over God leer je hen aan? Vragen die iedere leidinggevende, ouder, leerkracht en ambtsdrager kan stellen. Vragen die niet vrijblijvend zijn, omdat het om de zielen van kinderen gaat. Deze thema’s vragen om gebed én grondige bezinning. Daarom organiseert Evangeliestek  het symposium ‘Van hart tot hart’-Het brengen van Gods Woord bij het kinderhart door luisteren, spreken, zingen en bidden. Dit symposium staat gepland op D.V.:

  • Vrijdag 6 oktober 2017 in Gouda van 15:30-20:30 uur

Tijdens het symposium zullen er twee hoofdlezingen (door. dr. M. Klaassen en drs. L. Snoek) en twee workshopsrondes gehouden worden, waarbij gekozen kan worden uit 16 verschillende workshops. Meld(t) u/je aan via de website en schrijf in voor twee workshops naar keuze. Naast de lezing en de workshops is er voldoende tijd voor ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen.

Bekijk hier de promo:

  • 23-05-2017