Symposium - Woorden van waarde

Symposium ‘Woorden van waarde’ – Het hoogste woord voor het kleinste kind.

Voor alle ouders, ambtsdragers, leidinggevenden en leerkrachten die betrokken zijn op kinderen organiseert Evangeliestek een derde symposium rondom het thema ‘Kind en geloof’. Dit symposium wordt mede ondersteund door Driestar hogeschool, Bond van de Hervormde Zondagsscholen en de Theologische Universiteit Apeldoorn.

“Wat doet God eigenlijk in de hemel?”
''Waarom geloven de buren niet in de Heere?''
“Hoe heeft God ons konijn gemaakt?”
“Waarom laat Hij mensen ziek worden?”

Kinderen zijn vaak heel open en eerlijk in hun vragen over de Heere God en de Bijbel. Wat vertel je wel en wat niet? Welk Godsbeeld en mensbeeld geef je mee met je antwoord? En hoe breng je de soms moeilijke woorden dicht bij het hart? Wat is de waarde van het vertellen over zonde en genade? Tijdens dit symposium gaan we horen van het belang van waardevol onderwijzen uit de Bijbel aan (kleine) kinderen.

Het is fijn om kinderen te vertellen uit de Bijbel en belangrijke kernwoorden door te geven. Woorden van waarde die al belangrijk zijn voor het kleinste kind in allerlei situaties.

Daarom organiseert Evangeliestek het symposium ‘Woorden van waarde’ – Het hoogste woord voor het kleinste kind. Dit symposium staat gepland op D.V.:

  • Vrijdag 28 september 2018 in Gouda van 15:30-20:30 uur

Tijdens het symposium zullen er twee hoofdlezingen (door. dr. A.J. Kunz en N. Selles-ten Brinke) en twee workshopsrondes gehouden worden, waarbij gekozen kan worden uit 14 verschillende workshops. Meld u/je aan via de website en schrijf in voor twee workshops naar keuze. Naast de lezing en de workshops is er voldoende tijd voor ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen.

Voor meer informatie en aanmelden: 

  • 16-05-2018