Digitale toerusting

Gooi de hengel uit!

Evangeliestek lanceert vanaf december ’15 een videoserie over ‘Het Evangelie tot kinderen’. Deze serie wil een eerste aanzet zijn om kinder(evangelisatie)werkers te ondersteunen in hun werk. Hoe kun je gebruik maken van voorbeelden? Op welke manier kun je kernelementen van het Evangelie eenvoudig doorgeven? Op welke manier doen we ons kinder(evangelisatie)werk? Wat moeten we niet vergeten als we bezig zijn met kinderwerk?

Bekijk hier de nieuwste video (10 - 10) van deze serie:

'Later als je groot bent'

Dit is de tiende en laatste video uit de serie 'Het Evangelie tot kinderen' van Evangeliestek. "Een kind dat door het Evangelie behouden wordt, betekent niet alleen een ziel die gered is, maar ook een heel leven dat gered is. Een leven dat door God gebruikt kan worden voor de opbouw van Zijn Koninkrijk."

Bekijk hier de nieuwste video (9 - 10) van deze serie:

'De kerk van de toekomst'

Het onderwijs van de Bijbel is dus zeker niet exclusief voor ouderen, we zien juist dat God voor de baby’s en kinderen bijzondere aandacht en liefde heeft. Volwassenen kunnen zelfs nog een hoop leren van kinderen. We moeten worden als een kind, leert Jezus. Niet dat onderwijs en kennis onbelangrijk is, juist wel! Maar al die kennis en onderwijs over wie God is, dat moeten we in de eenvoud en afhankelijkheid ontvangen als een kind. Dan kunnen kinderen aan de ene kant een hoop van ons leren, maar zijn zij tegelijkertijd ons tot een voorbeeld!

Bekijk hier de nieuwste video (8 - 10) van deze serie:

'Mag ik misschien iets anders doen?'

“Evangeliseren, … sorry – maar dat is niet iets voor mij! Ik ben niet zo een prater, ik ben niet theologisch onderlegd, ik … ach, ik kan dat gewoon niet. Waarom een poging wagen als het een kansloze onderneming wordt.” 
"Weet je, ik ben bang dat we op een bijzondere manier een gedachtegang in leven houden die weinig met de Bijbel te maken heeft."

 

 

Bekijk hier de nieuwste video (7 - 10) van deze serie:

'Gratis, ... maar niet goedkoop!'

"Wat hebben we een geweldige boodschap door te geven aan mensen om ons heen. Zeker aan kinderen die nog ontvankelijk zijn voor de boodschap van God. We hebben écht goed nieuws voor ze, juist tegenover de achtergrond van ons zondige bestaan is Gods genade schitterend! Tegelijkertijd moeten we wel eerlijk blijven kijken naar wat we vertellen en doorgeven. Gods genade is gratis, … maar niet goedkoop."

Bekijk hier de nieuwste video (6 - 10) van deze serie:

'Hoe komt het weer goed?'

"Alleen God is zo sterk en machtig dat Hij die grote kloof kan overbruggen." Dat zegt Dieneke Kalisvaart in deze 6e video uit de serie. "En weet je wat zo mooi is, dat heeft God ook gedaan. Hij heeft een brug gemaakt die zo groot en stevig is dat iedereen er gebruik van kan maken. God heeft Zijn Zoon, de Heere Jezus, naar de aarde gestuurd. Jezus is net als wij een mens geworden, maar Hij zondigde nooit. Jezus is de brug weer terug naar God."

Bekijk hier de nieuwste video (5 - 10) van deze serie:

'Wie ben ik?'

Vermijd de grote woorden niet, maar zoek manieren om deze uit te leggen en concreet te maken. Door eerlijk met Gods Woord om te gaan, wordt het Evangelie alleen maar rijker om het door te geven aan ‪‎kinderen‬.

Bekijk hier de nieuwste video (4 - 10) van deze serie:

'Wie is God?'

In deze video bespreekt Dieneke Kalisvaart hoe belangrijk het is dat kinderen horen over Gods liefde voor zondaren. Veel kinderen kennen geen liefde of hebben een gebrek aan liefde. Op welke manier zou je hen iets kunnen doorgeven?

Bekijk hier video (3 - 10) van deze serie: 

'Wat moeten we niet vergeten?'

In deze video geeft Marcel Vroegop vier aandachtspunten om niet te vergeten in het kinder(evangelisatie)werk. Bekijk de video en bespreek het met andere kinderwerkers! 

Bekijk hier video (2 - 10) van deze serie: 

'Het Evangelie tot kinderen'

Kinder(evangelisatie)werk is schitterend en belangrijk! Maar voor je het weet zou je iets belangrijks kunnen vergeten. Waar moet je precies beginnen? Wat mag je niet vergeten? In deze video geeft Dieneke Kalisvaart een eerste aanzet om hier verder als kinder(evangelisatie)werkers over door te denken.

Bekijk hier de eerste video (1 - 10) van deze serie

'Gooi de hengel uit!'

Ben jij al een ‘visser?’ Gooi jij de hengel van het Evangelie uit om mensen te ‘vangen’ voor Koning Jezus? Misschien zeg je: “Ja, maar dat is nog niet zo gemakkelijk, ik kan wel wat hulp gebruiken!” Om daaraan tegemoet te komen hebben we digitale toerusting ontwikkeld. Bekijk de nieuwe videoserie waarin we toerusten over het ‘visser-zijn’ in het kinder(evangelisatie)werk.

Alles draait om het ‘vissen’. Evangeliestek wil graag dienstbaar zijn om het ‘visgereedschap’ in orde te maken, de hengels goed af te stellen en alles waar daar bij hoort, maar bovenal: dat we gaan vissen. We hopen dat deze videoserie verder op weg helpt in het ‘vissen’ en om als kinder(evangelisatie)werkers onderling over door te spreken. In de komende weken zullen we wekelijks een video publiceren. Houd de website en sociale media in de gaten!

 

 

 

  • 16-12-2015