Levensecht!

Nieuwe map met kinderevangelisatiemateriaal


Deze map, 'Levensecht' is een complete methode om vijf dagen VakantieBijbelWeek of kinderclub te verzorgen, incl. een digipakket. Het materiaal is te gebruiken voor zowel kerkelijke als niet-kerkelijke kinderen. Evangeliestek maakt gebruik van het IKEG-materiaal wat geschikt is voor het evangeliseren onder kinderen.
 
Levensecht!
Wat is het bijzonder dat er kinderevangelisatiewerk is. Dat er op veel plaatsen in het land
kinderen bij elkaar geroepen worden om… verhalen te horen? Nee, het is meer dan dat. Ze
mogen daar geschiedenissen uit de Bijbel horen. Ze mogen daar horen dat er een levende
God is, de grote Schepper van alle dingen. Ze mogen ook horen dat God
Zelf mens is geworden en aan het kruis is gestorven, en daarmee de schuld van de zonde heeft gedragen.
Dat is geen verhaal waarbij kinderen zelf maar moeten bedenken of het - al dan niet in hun
eigen fantasie - waar is. Dat is een levende werkelijkheid. Dat is Levensecht.
In de Bijbellessen van deze methode zullen de ‘Ik ben’-uitspraken van de Heere Jezus centraal
staan. Hij heeft Zichzelf ermee aan Zijn discipelen en de omstanders voorgesteld. Om hen te
bemoedigen, om hen aan te sporen: bij Mij moet je zijn voor je zaligheid, voor vergeving van
zonden. Bij Mij moet je zijn om de Hemelse Vader te leren kennen.

Inhoud
De vijf Bijbellessen gaan over 'Ik ben'-woorden van de Heere Jezus:
- Ik ben de goede Herder;
- Ik ben het Licht der wereld;
- Ik ben het Brood des levens
- Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven;
- Ik ben de Opstanding.

Het materiaal zit vol met verschillende verwerkingsmogelijkheden van de Bijbellessen voor alle leeftijdsgroepen van 4 t/m 12 jaar.
- Verkrijgbaar in SV- en HSV-variant
- Meegeefboekjes om aan het einde van de week aan de kinderen mee te geven zijn bij te bestellen
- Inclusief gratis digipakket
- Inclusief Bijbels Plaatmateriaal

€ 35,00 (excl. verzendkosten á € 6,95. Bij 7 mappen of meer: € 13,95).
 
Bestel de map hier of download de proefversie.

  • 11-12-2015