Materiaal

Meeschrijfboekje bij de preek
Dit product is een meeschrijfboekje voor bij de preek. Kinderen worden actief aan het luisteren gez

et door de vragen die gesteld worden. Het boekje heeft afwisselende vragen, zodat een aantal vragen/opdrachten per kerkdienst verschilt. Ook is er achterin het boekje een gedeelte over de liturgie opgenomen, zodat de kinderen nadenken over de onderdelen in de kerkdienst en er thuis nog eens over doorgepraat kan worden. Het boekje biedt ruimte voor 35 zondagen. Bekijk hier een aantal pagina's uit het boekje.

Bestel het boekje in de webshop

 

 

Uitgave boek 'Kinderen voor de Koning'
Een Bijbelse handreiking voor verdere bezinning op het geloofwaardig opvoeden van kinderen. Dat biedt het boek ‘Kinderen voor de Koning’ aan ouders, kinderwerkers, leerkrachten en alle andere mensen met een hart voor kinderen. Welke plaats hebben kinderen in de Bijbel? Hoe sla je een brug van de Bijbel naar het ontwikkelingsniveau van je kind? Hoe leer je kinderen om zich te verwonderen? De auteurs, dr. M.J. Kater, drs. Sarina Brons-van der Wekken en dr. A.J. Kunz zoeken naar Bijbelse antwoorden op deze en andere vragen.

Bestel het boekje in de webshop

 

 

Spreken over de Koning

Uitgave boek 'Spreken over de Koning'
In het boekje worden handvatten en praktische tips gegeven voor allen die betrokken zijn op kinderen, bijvoorbeeld thuis, in de kerk of op school. 
De kindertijd is de beste tijd om tot geloof te komen. Maar hoe kunnen we met onze kinderen spreken over de diepe waarheden van het christelijk geloof zonder die te versimpelen? Hoe weten we dat we niet over hun hoofd heen praten, maar hun hart bereiken? Kunnen we voorkomen dat kinderen het geloof ervaren als een woordenbrei die niets met het echte leven te maken heeft? Hoe deden opvoeders in de Bijbel dit?

Bestel het boekje in de webshop

 

Uitgave boek 'Spreken over de Koning'
De kindertijd is de beste tijd om tot geloof te komen. En in dit tijd staan opvoeders voor de geweldige taak om de woorden van God over te dragen aan hun kinderen. Maar hoe doen we dat? Hoe krijgen Bijbelse woorden als zonde en genade echt betekenis? De auteurs laten aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe we deze woorden uit kunnen leggen, zonder af te doen aan de diepe inhoud ervan. Opdat de woorden van de Koning niet alleen begrepen worden, maar onze kinderen beseffen dat het woorden van waarde zijn. 

 

 Bestel het boekje in de webshop