Kijken

Het mediastek aanbod is onderverdeeld in diverse verschillende pagina's. Het materiaal is onderverdeeld in kijken, lezen en luisteren en onderverdeeld in kinderwerk en evangelisatie. Hieronder treft u het kijk-materiaal aan.

Evangeliestek | Hoe vertel je een goed verhaal? | Laurens Snoek


Evangeliestek | Hoe vertel je over gewelddadige geschiedenissen uit de Bijbel? | Laurens Snoek


Evangeliestek | 'Doe je mond wijd open, ...' | ds. K.J. Kaptein


Evangeliestek | Het gouden moment van de dag | ds. K.J. Kaptein


Evangeliestek | Bidden voor en met je kind | ds. K.J. Kaptein


Evangeliestek | Opening symposium 'Kind en geloof'


"Lees je Bijbel, bid elke dag" | ds. K.J. Kaptein | Symposium 'Kind en geloof'


"Laat de kinderen tot Mij komen" | dr. M.J. Kater​ | Symposium 'Kind en geloof'


In gesprek met een kind over het Evangelie | Jan Bayense

Hoe ga je met een kind in gesprek over het Evangelie? Jan Bayense legt dit, vanuit zijn ervaring met kinderevangelisatiewerk in Kerkrade, uit. Kijk mee voor tips in jouw kinder(evangelisatie)werk!


‘Later als je groot bent, nu nog niet!' #10 - 10

Dit is de tiende en laatste video uit de serie 'Het Evangelie tot kinderen' van Evangeliestek. "Een kind dat door het Evangelie behouden wordt, betekent niet alleen een ziel die gered is, maar ook een heel leven dat gered is. Een leven dat door God gebruikt kan worden voor de opbouw van Zijn Koninkrijk."


De kerk van de toekomst #9-10

"Het onderwijs van de Bijbel is dus zeker niet exclusief voor ouderen, we zien juist dat God voor de baby’s en kinderen bijzondere aandacht en liefde heeft. Volwassenen kunnen zelfs nog een hoop leren van kinderen. We moeten worden als een kind, leert Jezus. Niet dat onderwijs en kennis onbelangrijk is, juist wel! Maar al die kennis en onderwijs over wie God is, dat moeten we in de eenvoud en afhankelijkheid ontvangen als een kind. Dan kunnen kinderen aan de ene kant een hoop van ons leren, maar zijn zij tegelijkertijd ons tot een voorbeeld!"


Mag ik misschien iets anders doen? #8/10

“Evangeliseren, … sorry – maar dat is niet iets voor mij! Ik ben niet zo een prater, ik ben niet theologisch onderlegd, ik … ach, ik kan dat gewoon niet. Waarom een poging wagen als het een kansloze onderneming wordt.” "Weet je, ik ben bang dat we op een bijzondere manier een gedachtegang in leven houden die weinig met de Bijbel te maken heeft."


Gratis, ... maar niet goedkoop! #7/10

"Wat hebben we een geweldige boodschap door te geven aan mensen om ons heen. Zeker aan kinderen die nog ontvankelijk zijn voor de boodschap van God. We hebben écht goed nieuws voor ze, juist tegenover de achtergrond van ons zondige bestaan is Gods genade schitterend! Tegelijkertijd moeten we wel eerlijk blijven kijken naar wat we vertellen en doorgeven. Gods genade is gratis, … maar niet goedkoop."


Hoe komt het weer goed? #6/10

"Alleen God is zo sterk en machtig dat Hij die grote kloof kan overbruggen." Dat zegt Dieneke Kalisvaart in deze 6e video uit de serie. "En weet je wat zo mooi is, dat heeft God ook gedaan. Hij heeft een brug gemaakt die zo groot en stevig is dat iedereen er gebruik van kan maken. God heeft Zijn Zoon, de Heere Jezus, naar de aarde gestuurd. Jezus is net als wij een mens geworden, maar Hij zondigde nooit. Jezus is de brug weer terug naar God."


Wie ben ik? #5/10

Vermijd de grote woorden niet, maar zoek manieren om deze uit te leggen en concreet te maken. Door eerlijk met Gods Woord om te gaan, wordt het Evangelie alleen maar rijker om het door te geven aan ‪‎kinderen‬.


Wie is God? #4/10

In deze video bespreekt Dieneke Kalisvaart hoe belangrijk het is dat kinderen horen over Gods liefde voor zondaren. Veel kinderen kennen geen liefde of hebben een gebrek aan liefde. Op welke manier zou je hen iets kunnen doorgeven?


Wat moeten we niet vergeten? #3/10

In deze video geeft Marcel Vroegop vier aandachtspunten om niet te vergeten in het kinder(evangelisatie)werk. Bekijk de video en bespreek het met andere kinderwerkers!


Waar moet ik beginnen? #2/10

Kinder(evangelisatie)werk is schitterend en belangrijk! Maar voor je het weet zou je iets belangrijks kunnen vergeten. Waar moet je precies beginnen? Wat mag je niet vergeten? In deze video wordt een eerste aanzet gedaan om hier verder als kinder(evangelisatie)werkers over door te denken.


Wees een visser! #1/10

Ben jij al een ‘visser?’ Gooi jij de hengel van het Evangelie uit om mensen te ‘vangen’ voor Koning Jezus? Misschien zeg je: “Ja, maar dat is nog niet zo gemakkelijk, ik kan wel wat hulp gebruiken!” Bekijk de nieuwe videoserie waarin we toerusten over het ‘visser-zijn’ in het kinder(evangelisatie)werk. Iedere week wordt er een nieuw filmpje aan de serie toegevoegd.


Alles draait om de Boodschap!

Marius Storm (IKEG) tijdens de toerustingsavond van Evangeliestek op 7 april 2015 in Nieuw-Lekkerland.


Hoe leg ik het Evangelie uit aan een kind?

Marius Storm (IKEG) tijdens de toerustingsavond van Evangeliestek op 7 april 2015 in Nieuw-Lekkerland.


Het aanleren van Bijbelteksten

Anneke Breet (IKEG) tijdens de toerustingsavond van Evangeliestek op 7 april 2015 in Nieuw-Lekkerland.


Leef actief mee, verdeel je aandacht

Wie leidinggeven ervaart als een roeping, leeft ook van april tot september met zijn kinderen mee. Maak de dingen klein en houdt het simpel. Dan blijft het behapbaar.


Oogcontact, tijd en aanraking

Wil je een kind tijdens het knutselen een compliment geven? Neem de tijd. Door oogcontact te maken, peil je of je werkelijk verbinding hebt met een kind. Zonder verbinding zweven je woorden ergens in de lucht en missen ze hun doel.


Een rode draad

Maak bij het knutselen koppelingen met het Bijbelverhaal. Kinderen onthouden 10% van wat ze horen. Ze onthouden 50% van wat ze horen en zien. En zelfs 90% van wat ze horen, zien én doen.


Ruimte door regels

Regels zijn er om orde te scheppen. Orde in de chaos. Ook in het kinderwerk kunnen we niet zonder orde. Orde heeft ruimte in zich. Ruimte voor gezelligheid en ruimte voor een goede sfeer.


Het mediastek aanbod is onderverdeeld in diverse verschillende pagina's. Het materiaal is onderverdeeld in kijken, lezen en luisteren en onderverdeeld in kinderwerk en evangelisatie.