ABC voor kinderen

 

 

 

Over ABC
Wedergeboorte, geloof, verzoening... Voor kinderen zijn dat moeilijke woorden.
Hoe breng je als ouder, leerkracht of kinderwerker deze begrippen uit de Bijbel echt dichtbij het hart van kinderen?


ABC voor kinderen is gemaakt voor kinderen van ongeveer 8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8 van de basisschool). Daarbij wordt ervan uitgegaan dat kinderen de website samen met hun ouder(s), leerkracht of jeugdwerker gebruiken. De website kan ingezet worden binnen het gezin, het kerkelijk jeugdwerk of op school.

De kernwoorden zijn opgedeeld in drie onderdelen:

Wij geloven! Kernwoorden uit de geloofsleer, zoals roeping en wedergeboorte.

Wij doen! Kernwoorden die te maken hebben met ons handelen n.a.v. de tien geboden.

Wij belijden! Kernwoorden die terugkomen in Bijbelteksten, zoals zonde en verlossing.

Elk kernwoord wordt op een vaste manier behandeld:

  1. Definitie: een korte omschrijving
  2. Een filmpje met uitleg van het kernwoord a.d.h.v. een geschiedenis uit de Bijbel
  3. Bijbelteksten en Heidelbergse Catechismus over het kernwoord
  4. Bijbelrooster voor zeven dagen (met voor iedere dag een vraag)
  5. Suggesties om te zingen
  6. Aanvullend kijkmateriaal
  7. Verwerkingsopdrachten


Een van de filmpje met als thema 'hemel'