Materiaal

 

Kinder(evangelisatie)materiaal

Evangeliestek heeft inmiddels vijf mappen uitgegeven voor het kinder(evangelisatie)werk. Het is een complete methode om vijf dagen VakantieBijbelWeek of kinderclub te verzorgen, incl. een digipakket. Meer informatie over de specifieke mappen is hieronder te vinden.

Bestel het materiaal in de webshop

Echt vrij!
De vijf Bijbellessen gaan over: de barmhartige Samaritaan, de knecht van de Romeinse hoofdman, de verlamde man, de Samaritaanse vrouw en de storm op het meer. Het materiaal zit vol met verschillende verwerkingsmogelijkheden van de Bijbellessen voor alle leeftijdsgroepen van 4 t/m 12 jaar. - Verkrijgbaar in SV- en HSV-variant - Meegeefboekjes om aan het einde van de week aan de kinderen mee te geven zijn bij te bestellen - Inclusief gratis digipakket - Inclusief Bijbels Plaatmateriaal.

 

 

 

Levensecht!
De vijf Bijbellessen gaan over 5 'Ik ben'-woorden van de Heere Jezus: - Ik ben de goede Herder; - Ik ben het Licht der wereld; - Ik ben het Brood des levens - Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; - Ik ben de Opstanding. Het materiaal zit vol met verschillende verwerkingsmogelijkheden van de Bijbellessen voor alle leeftijdsgroepen van 4 t/m 12 jaar. - Verkrijgbaar in SV- en HSV-variant - Meegeefboekjes om aan het einde van de week aan de kinderen mee te geven zijn bij te bestellen - Inclusief gratis digipakket - Inclusief Bijbels Plaatmateriaal.

 

 

Op reis!
De vijf Bijbellessen gaan over reizen in het Oude Testament aan de hand van vijf personen die door God geroepen worden. - Op reis met Noach; - Op reis met Mozes; - Op reis met Ruth; - Op reis met Jona; - Op reis met Naäman. Het materiaal zit vol met verschillende verwerkingsmogelijkheden van de Bijbellessen voor alle leeftijdsgroepen van 4 t/m 12 jaar. - Verkrijgbaar in SV- en HSV-variant - Meegeefboekjes om aan het einde van de week aan de kinderen mee te geven zijn bij te bestellen - Inclusief gratis digipakket - Inclusief Bijbels Plaatmateriaal.

 

 

Welkom thuis
Deze map is een complete methode om vijf dagen VakantieBijbelWeek of kinderclub te verzorgen, incl. een digipakket. Het materiaal is te gebruiken voor zowel kerkelijke als niet-kerkelijke kinderen. De vijf Bijbellessen 'spelen zich af' in huizen van mensen uit de Bijbel. De dagthema's zijn: Een huis vol blijdschap en verdriet, een huis vol van Gods zorg, een huis vol vergeving, een huis vol gebed en een huis vol feest. Het materiaal zit vol met verschillende verwerkingsmogelijkheden van de Bijbellessen voor de leeftijdsgroep van 4 t/m 12 jaar. - Verkrijgbaar in SV- en HSV-variant - Inclusief gratis digipakket - Inclusief Bijbels Plaatmateriaal. 

 

 

Zoek de schat
Met het thema ‘Zoek de schat’ gaan we met de kinderen op zoek naar schatten in de Bijbel. De Bijbel is een schat; rijk van inhoud, vol met Gods beloften. Het is een Boek met de belofte van het Leven. De Heere Jezus belooft; Die in Mij gelooft, heeft het (eeuwige) Leven. Deze schat laat ook iets zien van de rijkdom in Christus. We leren de kinderen dat God veel dingen in de Bijbel belooft en dat Hij deze beloften ook heeft vervuld/gaat vervullen. Gods beloften zijn een hemelse schat, vol van waarde. Een schat doet denken aan iets moois, wat we allemaal willen hebben. Daarbij denken we aan het uitzien naar de grootste schat: leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Bijzonder als we daar met de kinderen naar uit mogen zien!

 

Overwinnaar
Deze map is een complete methode om vijf dagen VakantieBijbelWeek of kinderclub te verzorgen, incl. een digipakket. Het materiaal is te gebruiken voor zowel kerkelijke als niet-kerkelijke kinderen. De vijf Bijbellessen gaan over God als overwinnaar en de strijd tegen het kwaad, de zonden en de satan.
Het materiaal zit vol met verschillende verwerkingsmogelijkheden van de Bijbellessen voor de leeftijdsgroep van 4 t/m 12 jaar. - Verkrijgbaar in SV- en HSV-variant - Inclusief gratis digipakket - Inclusief Bijbels Plaatmateriaal. € 35,00 (excl. verzendkosten á € 7,25).

 

Woordeloos boek
Het woordeloos boek is een map dat in vijf kleuren het Evangelie op een begrijpelijke manier uitlegt aan kinderen. Het is een boek zonder woorden, maar het heeft zoveel te vertellen. 
In deze map zitten vijf uitgebreide Bijbellessen met een Bijbelvertelling, leergesprek, quiz, objectlessen, intro's, knutselwerkjes, werkbladen, muziek en nog veel meer. 

Voor meer informatie: kijk op www.evangeliestek.nl/woordeloosboek 

 

 

 

Blijde Boodschapbandje
Bij de  mappen horen de 'Blijde Boodschapbandjes'. Als u het Woordeloos bestelt kunt u deze er gratis bij bestellen. Met dit Blijde Boodschapbandje kunnen kinderen het Evangelie leren uitleggen.

Voor meer informatie: kijk op www.evangeliestek.nl/woordeloosboek 

 

Meegeefboekjes
Het meegeefboekje is een boekje wat uitgedeeld kan worden aan de kinderen aan het einde van een VakantieBijbelWeek of de kinder(evangelisatie)club waarin de map 'Levensecht' is gebruikt. In het boekje (a6-formaat) staan Bijbelse platen, een korte vertelling van het Bijbelgedeelte, de kernboodschap, Bijbelteksten, een gebedspunt, een tip en verwerkingen. Zo kunnen de kinderen thuis nog eens terugkijken op wat ze in de VakantieBijbelWeek of op de kinder(evangelisatie)club hebben gehoord.

 

Paasboekje en kerstboekje
Deze boekjes leggen kort, duidelijk en aansprekend het paas- en kerstevangelie uit. Speciaal voor kinderen. Het meegeefboekje kan uitgedeeld worden bij evangelisatie- momenten rondom de kerst- en paasdagen. Ook is het een mooi geschenk voor bijvoorbeeld kinderen op de club of uit de buurt. Het boekje is voor €1,00 verkrijgbaar in HSV- en SV-versie. Het boekje is in A6-formaat.
 

Bestel het materiaal in de webshop