• Willem Kok Projectbegeleider

  Willem Kok begeleidt projecten. Zijn werkzaamheden liggen voornamelijk op het verrichten van voorbereidend en uitvoerend werk van de stuurgroep. Daarnaast is hij als projectbegeleider verantwoordelijk voor de realisatie van de activiteiten en projecten en de sturing en coördinatie daarvan. De projectbegeleider legt verantwoording af aan de stuurgroep over de voortgang van de projecten op kwalitatief, kwantitatief en financieel niveau.

 • Dieneke Blok Projectleider

  Dieneke Blok richt zich op de uitvoering van de projecten. Binnen haar taak voor het uitvoeren van projecten valt het ontwikkelen van praktische materialen rondom kinderen in de gemeenten en de VakantieBijbelWeek. Ook behoort tot haar taken: het onderzoeken van de mogelijkheden om het huidige materiaal in eigentijdse vormgeving uit te geven en het verzorgen van publiciteit omtrent de samenwerking binnen de achterban van partijen voor het bevorderen van het gebruik van toerusting en materialen. Daarnaast houdt zij zich bezig met het toerusten van de achterban en het coördineren daarvan. Dit werk doet zij drie dagen in de week. Dieneke is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag (06 40 95 91 15). Mail: eblok@evangeliestek.nl 

 • Jan Versteeg Projectmedewerker

 • Judith van der Veer Projectmedewerker

  Judith van der Veer is een dag in de week betrokken bij Evangeliestek. Ze houdt zich onder andere bezig met toerusting en het project Kind en geloof.  Judith is te bereiken via jcvanderveer@evangeliestek.nl

 • Dietie Gommer Creatief vormgever

 • Liesbeth van Klinken Projectmedewerker

  Liesbeth is een dag in de week werkzaam om diverse projecten inhoudelijk te ondersteunen. Ze houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen van kinderevangelisatiemateriaal en materialen op het gebied van toerusting.