Logo

Evangelie
De naam Evangeliestek verwijst naar een jong plantje wat groeit in de aarde. Een jong plantje heeft vanaf het poten van het zaadje aandacht, licht, zorg en voeding nodig om te kunnen groeien. Om verder te groeien moet er blijvend aandacht gegeven worden. Anders gaat het dood. Dit is ons gezamenlijke doel: evangelie aan kinderen en jongeren als zaad uitstrooien over de akkers. Het Evangelie verspreiden waarin verteld wordt over de vergeving van zonden en redding voor het Eeuwige leven.

Stek
Stek staat voor Samenwerking voor Toerusting, Evangelisatie en Kinderwerk. Toerusting bieden wij u in de vorm van workshops in de gemeente, door het organiseren van thema-avonden en digitale toerusting. Er is toerusting voor evangelisatie en kinderwerk. Bij Evangelisatie bieden wij u materiaal aan voor VakantieBijbelWeken en Evangelisatiewerk voor kinderen. Mogelijk in de toekomst een uitbreiding voor jongeren. Bij kinderwerk gaat het vooral om kinderwerk in de kerk: club en crechemateriaal.

Gods Woord centraal
Ons doel is: kinderen en jongeren in contact brengen met de boodschap van zonde, genade en verlossing en te helpen groeien in de kennis en een levende relatie met de Heere God. Belangrijk is dus om het gelovige en niet-gelovige kind en de jongeren aan te spreken. Waarbij de Bijbel als uitgangspunt wordt genomen.

Kruis
Het kruis duidt de kern van het Evangelie aan: de verlossing van de zonden door het bloed van onze Heere Jezus Christus die gestorven is aan het kruis. Er is redding mogelijk! We moeten zien op het kruis waar de schuld is betaald. Ontdekking van de zonden is hierbij nodig. Door evangelisatie is het ons doel om kinderen de noodzaak in de te laten zien van de vergeving van de zonden en hen te wijzen naar het kruis van Christus.