Workshops

Tijdens het symposium worden naast de hooflezingen workshops gegeven. Er kan in twee workshopsronden gekozen worden uit veertien verschillende soorten workshops. In de keuze van de workshops is rekening gehouden met ouders, leidinggevenden, ambtsdragers en docenten.

1. Waardevol leidinggeven in de kerk
 

Workshopleider: prof. dr. M.J. Kater (hoogleraar praktische theologie aan de TUA)

Inhoud: Hoe leiden we als kerkenraad het kinderwerk. Hoe houden we ‘grip’ op de inhoud van de vertellingen en de verwerkingen? Hoe stimuleren we de focus op de kern van het Evangelie en hoe krijgen kernbegrippen een plek in het kinderwerk

 

2. Waardevolle relaties

Workshopleider: C.M. (Kees) Codee (jeugdouderling, lid hoofdbestuur Bond Hervormde Zondagsscholen)

Inhoud: Een relatie met kinderen opbouwen is van groot belang voor het verlenen van kinderpastoraat. Op welke manier deze relatie gelegd en onderhouden kan worden, en hoe hier kinderpastoraat uit voortkomt, is het thema van deze workshop. We gaan met voorbeelden uit de praktijk aan de slag om te leren hoe we in onze eigen gemeente kunnen werken aan de relatie met kinderen.

3. Woorden en daden - voorleven van geloof

Workshopleider: Hans Jansen

Inhoud: Niet alleen wat je zegt is belangrijk, ook wat je doet en hoe je het doet. In deze cultuur en maatschappij is dat nog niet zo makkelijk. Hoe geef je hier praktisch vorm aan en hoe kan je leven echt een illustratie zijn van Bijbelse kernbegrippen als liefde, genade, rechtvaardigheid, straf, geduld, geloof, hoop, vrede en gehoorzaamheid?

4. Waardevol leren en ontvangen

Workshopleiders: S. (Steven) Middelkoop (interim senior jeugdwerkadviseur bij HHJO, programmamanager yona.nu en theologiestudent)

Inhoud: Hoe kunnen we kinderen vanuit de Bijbelse kern van zonde en genade wijzen op de noodzaak van eerbied, een luisterhouding, concentratie bij het bidden en zorg voor elkaar? Hoe kunnen we regels formuleren, overbrengen en handhaven? Wat doe je als een kind zich er echt niet aan houdt en bijv. niet wil luisteren naar een Bijbelvertelling? Wat is de verbinding voor de drieslag gezin, kerk en school. 

5. Waardevolle toepassingen in je vertelling

Workshopleider: L. (Laurens) Snoek (godsdienstdocent Christelijke Hogeschool Ede en schrijver Kinderbijbels 'Uw koninkrijk kome'.)

Inhoud: Een Bijbelvertelling kan gebeurtenissen of boodschappen bevatten die moeilijk te verwoorden zijn voor kinderen. Wat is een goede toepassing en hoe maak je die? Hoe trek je een in het OT een lijn naar de Heere Jezus en hoe ga je om met moeilijke Bijbelpassages?


 

6. Woorden van waarde inprenten

Workshopleider:  Ds. L. de Wit (predikant Hervormde Gemeente Putten)

Inhoud: Bijbelkennis neemt af. Ook onder volwassenen. Maar juist kennis over God en de Bijbel kan tegenwicht bieden op de dingen uit de wereld die op de kinderen afkomen. Hoe belangrijk is feitenkennis? Hoe zorgen we ervoor dat feitenkennis niet op zichzelf blijft staan, maar een bouwsteen wordt voor het begrijpen van het Evangelie als de kern van de Bijbelse boodschap? 

Deze workshop is alleen 's avonds bij te wonen.

7. Woorden leren bidden

Workshopleider: C.J.B. (Kees) Ritmeester (opleidingsmanager PABO Driestar hogeschool)

Inhoud: Bidden is spreken met God. Wat is het belangrijk als een kind dat al jong geleerd wordt. Als het nooit hoort bidden, zal het zelf ook moeilijk vinden om te bidden. In deze workshop worden handvatten gegeven om te bidden met een kind en het kind te leren bidden. Waar moet je op letten en wat bid je met een kind? Zijn er grenzen?

8. Woorden uit de media

Workshopleider: W. (Wim) van den Bosch (onderwijsadviseur Lectoraat nieuwe media in vorming en onderwijs)

Inhoud: via allerlei mediakanalen komt er veel op kinderen af. Al vroeg weten kinderen hoe een tablet of telefoon werkt. Hebben we altijd in de gaten wat kinderen kijken en wat er op ze af komt? Zien we in welke opzichten de boodschap van de media haaks staat op het Evangelie? Duik in de wereld van vloggers en andere mediakanalen. Hoe kunnen we kinderen hierin begeleiden en hoe houden we als ouders grip op deze dingen?


9. Woorden van waarde in het gezin

Workshopleider: J.C. (Judith) van der Veer (projectmedewerker Evangeliestek)

Inhoud: geloofsopvoeding vindt niet alleen in de kerk of op school plaats. Thuis is in eerste plaats een heel belangrijke plek om invulling te geven geloofsopvoeding. Vader én moeder hebben hier beiden een taak in. Hoe vul je huisgodsdienst praktisch in, hoe wordt het een moment van onderwijs, hoe stimuleer je de leerhouding en hoe houd je rekening met leeftijdsverschillen? Een praktische workshop waarin ingegaan wordt op christelijke feestdagen, lezen uit de Bijbel enz.


10. Woorden van waarde aan kinderen met problemen

 

Workshopleider: 

Inhoud: Steeds meer komen kinderen in aanraking met problemen. Bijvoorbeeld door scheidingen, psychische problemen, complexe gezinssituaties, overlijden e.d. Daarbij kunnen ze veel vragen hebben, ook over God. Hoe spreek je met hen over de kern van het Evangelie? Hoe zorg je er daarbij voor dat je oog hebt voor hun problemen en de strijd rond hun vertrouwen in God? Hoe heb je oog voor hun problemen?


 

11. Woorden van zonde en genade in het evangelisatiewerk

Workshopleider: E.F. (Liesbeth) van Klinken (projectmedewerker Evangeliestek, leidinggevende kinderevangelisatieclub)

Inhoud: Hoe spreek je met niet niet-kerkelijke kinderen over zonde en genade? Je wilt de liefde van God overbrengen op de kinderen, maar de kinderen hebben Gods genade niet nodig als er geen reden voor die genade wordt gegeven. Hoe vertel je de kinderen over de zonde? Spreek je wel of niet met ze over de hel en Gods toorn? 


 

12. ​Woorden van waarde aan moslimkinderen

 

Workshopleider: A. (Arda) Maasland

Inhoud: Moslimkinderen hebben een andere benadering nodig dan seculiere Nederlandse kinderen. Waar moeten we op letten in het brengen van het Evangelie aan deze kinderen? Waar moeten we rekening mee houden als er mix is op de club van kerkelijke kinderen en moslimkinderen? Hoe vertellen we hen over Jezus?
 


13. Woorden van waarde in creatieve vorm

 

Workshopleider: D. (Dietie) Gommer

Inhoud: 


14. Woorden 

Workshopleider: N. (Nieske) Selles

Inhoud: 

 

 

Overige informatie workshops
We vragen u bij het aanmeldformulier om een eerste en tweede keuze te maken per workshopronde. We proberen u te plaatsen bij uw eerste keuze, echter kan het voorkomen dat u geplaatst wordt bij uw tweede keuze.