Materiaal

 

Kinder(evangelisatie)materiaal

Evangeliestek heeft inmiddels drie mappen uitgegeven voor het kinder(evangelisatie)werk. Het is een complete methode om vijf dagen VakantieBijbelWeek of kinderclub te verzorgen, incl. een digipakket. Meer informatie over de specifieke mappen is hieronder te vinden.

Bestel het materiaal in de webshop

Echt vrij!

De vijf Bijbellessen gaan over: de barmhartige Samaritaan, de knecht van de Romeinse hoofdman, de verlamde man, de Samaritaanse vrouw en de storm op het meer. Het materiaal zit vol met verschillende verwerkingsmogelijkheden van de Bijbellessen voor alle leeftijdsgroepen van 4 t/m 12 jaar. - Verkrijgbaar in SV- en HSV-variant - Meegeefboekjes om aan het einde van de week aan de kinderen mee te geven zijn bij te bestellen - Inclusief gratis digipakket - Inclusief Bijbels Plaatmateriaal.

Levensecht!

De vijf Bijbellessen gaan over 5 'Ik ben'-woorden van de Heere Jezus: - Ik ben de goede Herder; - Ik ben het Licht der wereld; - Ik ben het Brood des levens - Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; - Ik ben de Opstanding. Het materiaal zit vol met verschillende verwerkingsmogelijkheden van de Bijbellessen voor alle leeftijdsgroepen van 4 t/m 12 jaar. - Verkrijgbaar in SV- en HSV-variant - Meegeefboekjes om aan het einde van de week aan de kinderen mee te geven zijn bij te bestellen - Inclusief gratis digipakket - Inclusief Bijbels Plaatmateriaal.

Op reis!
De vijf Bijbellessen gaan over reizen in het Oude Testament aan de hand van vijf personen die door God geroepen worden. - Op reis met Noach; - Op reis met Mozes; - Op reis met Ruth; - Op reis met Jona; - Op reis met Naäman. Het materiaal zit vol met verschillende verwerkingsmogelijkheden van de Bijbellessen voor alle leeftijdsgroepen van 4 t/m 12 jaar. - Verkrijgbaar in SV- en HSV-variant - Meegeefboekjes om aan het einde van de week aan de kinderen mee te geven zijn bij te bestellen - Inclusief gratis digipakket - Inclusief Bijbels Plaatmateriaal.

Meegeefboekjes

Het meegeefboekje is een boekje wat uitgedeeld kan worden aan de kinderen aan het einde van een VakantieBijbelWeek of de kinder(evangelisatie)club waarin de map 'Levensecht' is gebruikt. In het boekje (a6-formaat) staan Bijbelse platen, een korte vertelling van het Bijbelgedeelte, de Centrale Waarheden, Bijbelteksten, een gebedspunt, een tip en verwerkingen. Zo kunnen de kinderen thuis nog eens terugkijken op wat ze in de VakantieBijbelWeek of op de kinder(evangelisatie)club hebben gehoord.